Piękny zabytek

„Dziennik Zachodni” („Polska The Times”) w lokalnym dodatku tarnogórskim („Tygodnik Powiatowy” nr 11 (18.III.2011)) zamieścił artykuł, autorstwa K. Szendzielorza, pod tytułem „Piękny zabytek” poświęcony renowacji zamku w Starych Tarnowicach. Niemal w całości opisuje on prace restauracyjne na terenie wyżej wspomnianego zamku i opisuje ich historię. Właściciel zapowiada otwarcie zabytku dla publiczności już w czerwcu i nie wyklucza wcześniejszego terminu w kwietniu. W końcowej części artykułu można przeczytać także o zamku w Płoninie:

(…) W ostatnim czasie o zamku było głośno za sprawą zamontowania w nim portalu ze zrujnowanego zamku Niesytno w Płoninie. Miłośnicy zabytków z Dolnego Śląska oskarżyli na portalach internetowych Smolorza, że ukradł ten portal. – To pomówienie. Właścicielka zamku zgodnie z umową przekazała mi portal do renowacji. Nie dostałem za tę pracę wynagrodzenia. Później na piśmie właścicielka Niesytna zgodziła się, by portal czasowo wyeksponować w Starych Tarnowicach. Nie dopełniła ona jednak jednej czynności. Nie zgłosiła tego faktu u swojego konserwatora zabytków, a miała taki obowiązek – mówi Smolorz (…)

Dla przypomnienia kilka fotografii portalu:

portal w runach pałacu w Płoninie w 2000 roku.
portal zamku Niesytno wmontowany w bramę zamku w Starych Tarnowicach w 2006 roku.
portal zamku Niesytno wmontowany w bramę zamku w Starych Tarnowicach podczas "renowacji" w 2010 roku.