Pałacowy portal

Tak wyglądał kilkanaście lat temu portal pałacu. Według opisu Krzysztofa Eysymontta zamieszczonego w książce „Architektura renesansowych dworów na Dolnym Śląsku” :

„…Forma tego portalu z datą 1545 nawiązuje w pewnym stopniu do portalu wrocławskiej kanonii ponieważ tutaj również posłużono się motywem kymationu. Poza tym pozostaje on nadal skromnym portalem „ramowym” o bardzo uproszczonej ornamentyce, atektonicznym (co na przykład charakteryzuje portal zamku w Świdnicy) mimo zastosowania archiwolty w jego zwieńczeniu. Ornament jest ograniczony, poza wspomnianym kymationem, do rozet umieszczonych na profilowanym licu pilastrów i na archiwolcie…”

Nad portalem umieszczony był kartusz herbowy właścicieli. Niestety, całość zniknęła w niewyjaśnionych okolicznościach i dzisiaj możemy mówić o nim w czasie przeszłym.

Zaginiony portal pałacu był na swoim miejscu jeszcze po pożarze

autorami zdjęć są państwo Ewa i Marek Wojciechowscy