Odnowa Pałacu – Elewacje

Prace konserwatorskie i budowlane przy elewacjach:

– czyszczenie i odgrzybianie elewacji,

– naprawa korony murów ściany szczytu zachodniego elewacji
południowej,

– odtworzenie profilowanych gzymsów pałacowych.

– uzupełnienie kamieniarki na szczytach,

– tynkowanie szczytów, kominów i lukarn,

– obróbki blacharskie na szczytach,

– obłożenie lukarn dachowych płytami Fermacell,

– odtworzenie profili drewnianych

– impregnacja tynków

– prace malarskie na szczytach i lukarnach.

Galeria Zdjęć