Dotacja dla Pałacu

W 2022 roku otrzymaliśmy kolejne dotacje, które usprawniły prace nad odbudową Zamku Niesytno.

Wysokość przyznanych dotacji:

250.000 zł z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego

150.000 zł od Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków

70.000 zł z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.