Dotacja dla Pałacu

W 2022 roku otrzymaliśmy kolejne dotacje, które usprawniły pracę nad odbudową części pałacowej.

Wysokość dotacji:

355.000 zł ministerstwo kultury i dziedzictwa narodowego

150.000 wojewódzki konserwator zabytków

70.000 urząd marszałkowski województwa dolnośląskiego